First Step

Praksa iz online novinarstva

First Step

Praksa iz online novinarstva

Portal Banjaluka.com organizuje praksu iz online novinarstva - “First Step”. Praksa je namjenjena svima koji vole pisanje, književnost, novinarstvo i studiraju novinarstvo i komunikologiju, prvenstveno studentima treće i četvrte godine i apsolventima.
Praktikanti bi kroz stručnu pomoć i praktičan rad imali priliku da razviju vještine istraživačkog novinarstva.

Razlog pokretanja prakse online novinarstva je brzina kojom se razvijaju online mediji kod nas kao i u svijetu što često mladima ne daje mogućnost da praktična iskustva steknu na zvaničnim obrazovnim ustanovama. Najveći problem našeg kao i većine drugih medija je to što prijavljeni kandidati za posao nemaju iskustvo u radu na online medijima. Zbog toga smo ovoj školi dali naziv “First Step”.

Ranije prakse Banjaluka.com portala su pokazale da je veći broj ljudi koji su uspješno prošli program prakse lakše zaposlen u novinarstvu, PR struci i marketingu.

Praksa iz online novinarstva - “First Step” će početi 10. januara 2018. Održavaće se 3 do 4 puta sedmično, u prostorijama Portala.

Praktikanti će imati priliku da:

 • na licu mjesta osjete duh kolanja vijesti, brzine rada, stvaranja vijesti kao rezultata istraživačkog novinarstva
 • prvenstveno savladaju novinarske forme - od pisanja kratke vijesti, pa sve do zahtjevnijih tekstova, u realnim okolnostima
 • stvore prve realne reference jer ova novinarska praksa može biti odskočna daska za nastavak karijere svih onih talentovanih mladih ljudi, studenata novinarstva, politikologije, komunikologije, ali i studente ekonomskog ili pravnog smjera
 • upoznaju cijeli novi koncept online novinarstva, s kojim se studenti malo sreću na svojim obrazovnim ustanovama

Na kraju prakse iz online novinarstva “First Step” učesnici koji uspješno savladaju osnove online novinarstva dobiće sertifikat kao priznanje da su završili obuku a najuspješniji i priliku za “Second Step”.

Program prakse

Program prakse

Detaljan program prakse možete pogledati klikom na neki od linkova ispod.

Obuka iz korištenja WordPress platforme

WordPress je najpopularnija CMS platforma za izradu veb sajtova, portala, blogova i dr. Koristi je preko 60% sajtova na Internetu. Praktikanti će naučiti korištenje WordPress-a u sljedeće namjene:

 • Osmišljavanje sadržaja za objavu (vijest, članak za blog, PR tekst)
 • Objavljivanje vijesti
 • Dodavanje fotografija, galerija i video sadržaja
 • Prilagođavanje sadržaja za komunikaciju kroz društvene mreže (Facebook, Twitter)
 • Povećavanje atraktivnosti sadržaja
 • Linkovanje sa drugim izvorima i dr.

Po završetku prakse praktikanti će biti u mogućnosti da samostalno kreiraju svoj vlastiti blog i da ga uređuju. Takođe, praktikanti koji uspješno završe praksu će dobiti sertifikat o poznavanju rada u ovoj tehnologiji.

Pisanje korištenjem osnovnih novinarskih formi

Bilo da ste novinar ili planirate raditi na poslovima koji zahtijevaju komunikaciju sa medijima poznavanje osnovnih novinarskih formi će Vam pomoći da budete konkurentniji na tržištu rada.

Tokom prakse naučićete sljedeće:

 • Vijesti - uključujući pisanje vijesti, počev od saopštenja i servisnih informacija, pa sve do stvaranja vijesti sa lica mjesta i raznih događaja
 • Izvještaj - uključujući kako se pišu izvještaji, kakvi trebaju biti njihovi obim i forma
 • Reportaže - stvaranje ove forme novinarstva, koja iskače iz okvira zanatskog i zalazi u formu spisateljskog i umjetničkog
 • Intervjui - koje vrste intervjua postoje, kada se oni uopšte realizuju, kako se pripremaju, šta trebamo znati prije odlaska na sam intervju, kako "otvoriti" sagovornika.

Po završetku prakse praktikanti će imati opus priča i tekstova koji će ostati u njihovom portfoliju dugi vremenski period. Ispod smo naveli primjere iskustava, koje su imale ranije generacije praktikanata kao uvid u mogućnosti.

Praćenje posjećenosti u online novinarstvu

Vještine koje će biti korištene u ovom dijelu obuke su upotrebljive u bilo kojoj drugoj profesiji. Podaci o posjetama, jedinstvenim korisnicima i dr. se mogu koristiti i u marketinškim analizama, statističkim i drugim izvještajima. Praćenje posjećenosti online portala omogućava da se u realnom vremenu poboljšaju performanse rada što kod drugih vrsta medija nije slučaj. Tokom prakse naučićete:

 • Praćenje čitanosti članaka (broj čitalaca, vrijeme zadržavanja na vijesti, zainteresovanost za sadržaj)
 • Praćenje rada po svim izvorima posjeta (društvene mreže, Google posjete…)
 • Automatizacija generisanja izvještaja o radu na portalu te poređenje sa drugim periodima (mjesečni i godišnji izvještaj)
 • Praćenje pulsa čitalaca (šta je čitano, zašto je čitano i slično)
 • Praćenje po uređajima kojima posjetioci dolaze na portal (mobilni, tablet i desktop)

Tokom prakse praktikanti će steći osnovna znanja o Google Analytics-u koja su često tražena na poslovima iz marketinga putem platformi za online zapošljavanje kao što je UpWork.

Rad na terenu

Ovo bismo mogli opisati jednom rečenicom starog banjalučkog novinara, koji je rekao: “Ako mislite da donesete dobru priču - spremite se na to da ćete dobro isprljati cipele”. Ovo u današnje vrijeme nije baš bukvalno, ali poentu ste - shvatili. Rad na terenu najčešće podrazumijeva:

 • Posjećivanje kulturnih događaja (predstave, koncerti i dr.)
 • Posjećivanje društvenih događaja (protesti i slično)
 • Intervjui sa poznatim ličnostima (pjevači, glumci, političari, preduzetnici, uspješni ljudi i dr.)
 • Korištenje foto opreme za prikupljanje sadržaja (fotografisanje događaja, poznatih ličnosti i dr.)
 • Postprodukcija (korištenje Photoshop-a za uređivanje foto vijesti)

Tokom prakse praktikanti će imati priliku da se nađu na najzanimljivijim događajima u gradu te da ostvare kontakte sa poznatim ličnostima iz cijelog regiona a i šire.

Rad na društvenim mrežama

Generalno većina ljudi je danas online što je i razlog zašto online mediji posebnu pažnju obraćaju komunikaciji putem društvenih mreža. Tokom prakse ćete imati mogućnost da naučite sljedeće:

 • Rad sa Facebook stranicama sa velikim brojem korisnika (preko 75.000 pratilaca banjaluka.com portala)
 • Praćenje rezultata promocije na društvenim mrežama (komentari, reakcije na objave, uključivanje, direktna komunikacija sa čitaocima)
 • Facebook boost post (mogućnosti promocije putem društvenih mreža)
 • Korištenje drugih mreža (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i dr.)

Rad na društvenim mrežama je posebno izazovan. Različite ciljane grupe komuniciraju na različite načine. Znanja iz ove oblasti posebno su značajna stručnjacima koji se bave PR i marketinškim aktivnostima.

Pisanje PR i marketinških tekstova

Pisanje PR i marketinških tekstova je značajno za sve struke i zanimanja. Imaćete mogućnost da ispratite cijeli put jednog PR teksta od ideje do njegove realizacije. Tokom ove prakse neki od praktikanata će biti u prilici da učestvuju u sljedećim aktivnostima:

 • Postavljanje PR ciljeva
 • Određivanje publike s kojom se komunicira
 • Izbor kanala komunikacije
 • Dodatna promocija PR teksta (Facebook, AdWords, portali i dr.)
 • Praćenje rezultata i vidljivosti kampanja
 • Izrada izvještaja o rezultatima

Ovaj dio prakse nije obavezan i namijenjen je samo za ljude koji žele da nauče kako je moguće napraviti ekonomsku održivost online medija. Ova aktivnost je najznačajnija za ljude iz marketinga i prodaje jer bez dobrog PR teksta nema održivog online projekta.

Nakon prakse - "Second Step"

Nakon prakse - "Second Step"

Prilika za lakše zaposlenje

Ranija iskustva su pokazala da je veći broj ljudi koji su uspješno prošli program prakse lakše dolazili do poslova iz oblasti novinarstva i PR-a. Praktikanti su formirali portfolio objavljenih radova kao i praktične vještine iz IT i novinarstva. Ono što im ova praksa pruža svakako je da već na polovini ili pri kraju svojih studija mogu steći uslove da ruku pod ruku sa već formiranim novinarima mogu konkurisati za poslove ili započeti vlastiti online novinarski projekat.

Dalja nadogradnja kroz "Školu novinarstva"

Polaznici koji pokažu afinitete prema pisanju imaće priliku za dalju nadogradnju iz oblasti online novinarstva. Za njih smo u okviru naše redakcije pripremili obuke iz oblasti foto - reportaže, video produkcije, video montaže, content marketinga, blogginga, PR vještina i dr.

Mentor: Milorad Labus

Mentor: Milorad Labus

Rođen 1977. godine. Višegodišnji dopisnik beogradskih “Večernjih novosti” i splitske “Slobodne Dalmacije”. Sarađivao sa više od 15 medija iz regiona.

U dva mandata predsjednik Udruženja novinara UMNO RS, tadašnjeg (2002-2008) najbrojnijeg udruženja u RS i najaktivnijeg u BiH.

Pored novinarstva dugotrajno radno iskustvo ima kao marketing i PR menadžer i rukovodilac marketing službe.

Autor i koautor više analiza i radova iz oblasti stanja u medijima. Održao je više predavanja studentima Žurnalistike, a iza njega su i dva projekta ovog tipa : “Škola novinarstva” i “Škola novinarstva za osnovce”.

Autor je intervjua sa raznim političkim i društvenim ličnostima.

Iskustva praktikanata

Iskustva praktikanata

Slika

Sanja Marjanović

Sanja je svoja prva marketinška iskustva stekla tokom prakse na portalu. Nakon prakse saradnja je nastavljena i na drugim

Slika

Biljana Stokić

Biljana je bila jedna od najuspješnijih praktikanata. Ubrzo nakon prakse Biljana je počela da radi na portalu da bi

Slika

Dragana Dušanić

Draganina prva ljubav je fotografija. Fotografija je izazovna. A zamislite da vam kao akreditovanom novinaru banjaluka.com portala pozira ni

Slika

Ljubica Kaurin

Ljubica je bila najmlađi praktikant u našoj redakciji. Na jednom od brojnih događaja kojima je imala priliku da prisustvuje

Slika

Aleksandra Grujić

Aleksandra je davne 2014. godine obavila stručnu praksu na portalu banjaluka.com. Nakon prakse Aleksandru smo angažovali kao saradnika na

Slika

Dragana Kerkez

Dragana je bila dio grupe najuspješnijih praktikanata koji su za nagradu poslani na stručnu edukaciju u Mostar. Očekujemo da

Prijave

Prijave

Na praksu se možete prijaviti putem kontakt forme koju ćete pronaći klikom na dugme "PRIJAVITE SE". Broj mjesta je ograničen, zato požurite i osigurajte svoje mjesto. Više informacija možete dobiti na broj telefona 051 962 405 ili email adresu konkurs@banjaluka.com.